O Fundacji

Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo "DOM" powstała w 1991 roku z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych.

Podstawową działalnością Fundacji, jest prowadzenie od 1994 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30-tu osób z upośledzeniem umysłowym, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.09.1997 r. i z dnia 26.08.1998 r.

Fundacja "DOM" działa w zakresie pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 i 874).

W marcu 2005 r uzyskaliśmy stosowny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. Nr 35680 (Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 72 z dnia 13 kwietnia 2005 r).