Przyjaciele

Fundacja współpracuje z:

Parafią św. Marii Magdaleny Wawrzyszew
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
Urzędem m.st Warszawa
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Urzędem Dzielnica Bielany
Bielańskim Ośrodekiem Kultury
Stowarzyszeniem „Bardziej Kochani”,
Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska
Radiem WNET
oraz innymi warsztatami terapii zajęciowej i placówkami o podobnym profilu.