Warsztat Terapii Zajęciowej

Prowadzona przez Fundację placówka organizuje zajęcia w trzech pionach rehabilitacji, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę ich indywidualnych potrzeb:

zawodowej – nauka w pracowniach: tkactwa ręcznego, ceramiki, plastyki, rękodzieła artystycznego, pracowni stolarskiej i kulinarnej. Zdobyte umiejętności pozwolą uczestnikowi w przyszłości podjąć pracę zarobkową, zorganizować swój wolny czas, rozwijać zainteresowania i korzystać z własnych uzdolnień,

społecznej – zdobywanie umiejętności załatwiania własnych spraw w urzędach, korzystania ze środków komunikacji miejskiej, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,

zdrowotnej – zajęcia rehabilitacyjne, usprawniające, sportowe, w tym: tenis stołowy, bowling, pływanie, turystyka piesza, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne.

Tradycją w naszym „DOM”-u stały się coroczne spotkania integracyjno-okolicznościowe – Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, także z okazji Dnia Rodzica. Wszystkie połączone ze spektaklami teatralno-muzycznymi w wykonaniu osób z upośledzeniem umysłowym.

Od roku 2004 realizowany jest Program Partnerski „My również potrafimy”, który wyznacza nowe role społeczne osobom niepełnosprawnym – rolę instruktora. W ramach projektu, podejmowane są próby przekazania przez osoby niepełnosprawne swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, uczniom szkół podstawowych oraz dzieciom w wieku przedszkolnym. Aktywnie prowadzony jest również program bycia wolontariuszem przez osoby niepełnosprawne, który jest realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne – Polska.

Nasz zespół

Jakub Strzałkowski – kierownik
Edyta Adamus – pracownik socjalny
Michał Popiński – psycholog
Agnieszka Krysik – terapeuta; pracownia tkactwa ręcznego
Bartosz Wenus – terapeuta, pracownia ceramiki
Michał Hoffman – terapeuta; pracownia stolarska
Urszula Pieśniewska – terapeuta; pracownia kulinarna
Radek Ruciński – terapeuta; pracownia plastyczna
Beata Droń – pracownia rękodzieła artystycznego
Halina Bogusz – Walkowska – rehabilitacja, zajęcia sportowe
Paweł Pieśniewski – kierowca